ธุรกิจของกสิกร ไลน์

บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด ภายใต้การผสานศักยภาพของบริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่ง โดยบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด และบริษัท ไลน์ ไฟแนนเชียล เอเชีย มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซเชียลแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่ ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบใหม่บนช่องทางไลน์ แอปพลิเคชัน