สร้างประสบการณ์โซเชียลแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่

ข้อมูลธุรกิจ

กสิกร ไลน์ มุ่งหวังสร้างผลิตภัณฑ์และพลิกประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินให้กับผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทย

อ่านต่อ
Business Overview

สมัครงาน

มาร่วมสร้างประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ KASIKORN LINE และเติบโตไปด้วยกัน

ดูตำแหน่งที่เปิดรับ
Careers